• RSF Nyheter

RSF - Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar RSF är en ideell och opolitisk sammanslutning av fotoklubbar och enskilda medlemmar i Sverige. Vår målsättning är att verka för fotografins utveckling och att efter bästa förmåga tillvarata medlemmarnas intressen i fotografiska frågor. RSF är fotoklubbarnas riksförbund.
Här kan ni hämta hem aktuell information från RSF.

https://www.svenskfotografi.org/

Klicka här