• Styrelsen

Styrelsen

Ordförande/Web
Tommy Lie

Viceordförande och tävlingsansvarig
Åke Andersson

Sekreterare
Roger Jonsson

Kassör
Helene Jonsson

Ordinarie ledamot
Carina Hedlund

Ordinarie ledamot
Sanna Lindqvist

Suppleant 
Mikael Håkansson